×

فرم پذیرش

فقط یک فایل می توانید بارگذاری کنید.
محدود شده به128 مگابایت.
نوع های مجاز:txt pdf doc docx ppt pptx xls xlsx rar zip
فقط یک فایل می توانید بارگذاری کنید.
محدود شده به128 مگابایت.
نوع های مجاز:gif jpg png svg
 
  • فیش پرداختی مربوط به ورودی جشنواره به مبلغ 50 هزار تومان به ازای هر مورد
  • سه مورد به بالا دارای 20 درصد تخفیف می باشد.
  • ثبت نام هر مورد بصورت مجزا صورت پذیرد
  •  شماره حساب 5642031122 شرکت مهندسی تحلیل‌گران نرم افزاری آلا بانک تجارت شعبه شهرک علمی و تحقیقاتی
  •  توضیحات بیشتر مسابقه://www.biconf.ir/competition