محورهای کنفرانس هوش تجاری

​آشنایی با محور های کنفرانس هوش تجاری :

ارسال مقاله با کلیه ی رویکردهای پرداختن به مفهوم هوش تجاری، بررسی کاربردهای هوش تجاری، مطالعات فنی و بررسی الگوریتم ها مورد استقبال واقع خواهد شد. با توجه به گستره ی موضوع ، مقالات هوش تجاری در کلیه ی زمینه های کاربردی اعم از سلامت، مدیریت، اقتصاد و ... مورد پذیرش است. 

محورهای کلی کنفرانس هوش تجاری:

  • داده کاوی (text mining,web mining,big data mining ,..)
  • داشبوردها و گزارش های مدیریتی
  • نسل سوم هوش تجاری (کیفیت داده-fast data- self service Bi)
  • شاخص های کلیدی عملکرد در هوش تجاری (ماهیت شاخص های کلیدی عملکرد، نحوه ی تعیین شاخص ها و...)
  • مزیت رقابتی حاصل از استقرار سیستم های هوش تجاری در سازمان ها
  • فرهنگ سازمانی برای استقرار موفق هوش تجاری در سازمان
  • راهکارهای تسریع گسترش فناوری هوش تجاری در ایران

 

کنفرانس میزبان کلیه ی علاقمندانی که مایل به ارسال مقاله نیستند، نیز خواهد بود. با توجه به افتتاح اولین باشگاه هوش تجاری ایران (بهتا)، برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی با حضور اساتید بین المللی، برگزاری نمایشگاه های جانبی و همچنین نشست های تخصصی هوش تجاری از کلیه ی مدیران، کارشناسان و متخصصین BI و دانشگاهیان دعوت می شود که در این کنفرانس شرکت فرمایند.

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر عضو کانال اطلاع رسانی کنفرانس  شوید. 

فارسی