هزینه ثبت نام در کنفرانس

هزینه های شرکت در کنفرانس

علاقمندان می توانند به صورت حضوری و غیرحضوری در کنفرانس شرکت فرمایند. تخفیف هزینه ها برای افرادی که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند

عادی - حضوری
200.000 تومان

ثبت نام در کنفرانس تا تاریخ 1396/02/15

240.000 تومان

ثبت نام در کنفرانس پس از تاریخ 1396/02/15

هم اکنون ثبت نام کنید
عادی - غیرحضوری
140.000 تومان

ثبت نام در کنفرانس تا تاریخ 1396/02/15

180.000 تومان

ثبت نام در کنفرانس پس از تاریخ 1396/02/15

هم اکنون ثبت نام کنید
حامی - حضوری
160.000 تومان

ثبت نام در کنفرانس تا تاریخ 1396/02/15

200.000 تومان

ثبت نام در کنفرانس پس از تاریخ 1396/02/15

هم اکنون ثبت نام کنید
حامی - غیر حضوری
112.000 تومان

ثبت نام در کنفرانس تا تاریخ 1396/02/15

145.000 تومان

ثبت نام در کنفرانس پس از تاریخ 1396/02/15

هم اکنون ثبت نام کنید
  • هزینه شرکت آزاد در کنفرانس بدون مقاله برابر با 160.000 تومان است.
  • به ازای ارسال بیش از یک مقاله 70.000 تومان به هزینه ها ی بالا افزوده می­شود.
فارسی