راه اندازی کانال اختصاصی کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری راهکارها و چالشها در تلگرام

کلیه علاقمندان به پیگری آخرین اخبار و مطالب وب سایت رسمی کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری راهکارها و چالشها مب توانند به کانال اختصاصی آن در تلگرام ملحق شوند.

https://t.me/biconf

فارسی