ساختار سازمانی کنفرانس

 

دکتر مصطفی علی بیگی

استاد و مشاور دانشگاه بی هاراث هند

رییس شورای سیاست گذاری

مهندس امیرعباس صفری

رییس هئیت مدیره شرکت دانش بنیان آلا

دبیر شورای سیاست گذاری

مهندس فاطمه نام نیک

مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهندسی آلا و مدرس حوزه هوش تجاری

رییس کنفرانس

دکتر جواد وحیدی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر کمیته علمی

دکتر محمد شریفی

مشاور عالی فناوری اطلاعات و نماینده خاورمیانه شرکت grc آسیا و خاورمیانه

دبیر کمیته داوران

مهندس الهه عبدوس

عضو هیئت مدیره
موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت

دبیر کمیته اجرایی

 

فارسی