افتتاح باشگاه هوش تجاری

همزمان با برگزاری کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ، باشگاه هوش تجاری افتتاح خواهد گردید. لذا کلیه علاقمندان جهت آشنایی با فعالیت های باشگاه می توانند به آدرس www.biclub.ir مراجعه نمایند.

فارسی