مسابقات در یک نگاه

در راستای معرفی پژوهش گران و آثار برتر در حوزه ی هوش تجاری مسابقه کتاب برتر هوش تجاری برگزار خواهد شد.علاقمندان می توانند تا تاریخ 1396/05/10 با ارسال دو نسخه از آثار خود به آدرس دبیر خانه ی دائمی کنفرانس به همراه فرم تکمیل شده ی ثبت نام در مسابقه کتاب ، پایان نامه و ایده برتر هوش تجاری در این مسابقه شرکت فرمایند.

 

قیمت شرکت در یک مسابقه
50 هزار تومان
قیمت برای شرکت در دو مسابقه
90 هزار تومان
قیمت برای شرکت در هر سه مسابقه
140 هزار تومان

 

 

فارسی