واکنش استانداری تهران به کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری (راهکارها و چالشها)

روابط عمومی کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری اعلام نمود: جناب آقای مهندس هادی رحمتی مدیرکل امور شهری و شوراها استانداری تهران ، آمادگی خود را جهت حمایت معنوی و استفاده از لوگو این اداره اعلام داشتند. با تشکر از حمایتهای ایشان

فارسی
کنفرانس ملی هوش تجاری