مرکز فابا (مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک) و نمایشگاه تراکنش ایران در جمع حامیان "کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری"

مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا) و نمایشگاه تراکنش ایران در جمع حامیان "کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری" حضور یافتند. این نمایشگاه از 2 الی 4 آبان در تهران بوستان گفتگو برگزار میگردد و کنفرانس ملی با شماره مجوز ISC ۷۲۵۰۱-۹۶۱۷۰ در راستای ارتقای سطح علمی و کاربردی فناوری هوش تجاری (business intelligence) پذیرای مدیران، کارشناسان، اساتید و دانشجویان خواهد بود.

وب سایت نمایشگاه تراکنش ایران: http://www.itefaba.com

وب سایت کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری:  http://www.biconf.com

زمان برگزاری کنفرانس: 2 آذرماه 1396

مهلت ثبت نام در کنفرانس: 1 آبان ماه 1396

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران

کانال اطلاع رسانی کنفرانس: https://t.me/biconf

فارسی
مرکز فابا (مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری  الکترونیک) و نمایشگاه تراکنش ایران در جمع حامیان "کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری"