برگزاری چهار کارگاه تخصصی در " کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری"

برگزاری چهار کارگاه تخصصی در " کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری" در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری با محورهای اختصاصی کنفرانس به شرح ذیل است:

کارگاه نوآوری تحول آفرین واثرات آن برهوش تجاری-مدرس دکتر کومار
کارگاه‌ استراتژی تجاری جهت هوش‌ تجاری - مدرس دکتر کومار
کارگاه یادگیری عمیق - مدرس دکتر نیما فرجیان
اجرای پروژه عملی ساخت داشبورد هوشمند در مدیریت ارتباط با مشتری-مدرس مهندس فاطمه نام نیک

وب سایت کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری: http://www.biconf.com

زمان برگزاری کنفرانس: 2 آذرماه 1396

مهلت ثبت نام در کنفرانس: 1 آبان ماه 1396

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران

کانال اطلاع رسانی کنفرانس : https://t.me/biconf

فارسی