اطلاعیه تخفیف های حضور در کنفرانس، کارگاها و بخش مسابقات کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری

احتراماً در پی سوالات مکرر شما بزرگواران لیست گزینه های مربوط به تخفیف های شرکت در کنفرانس و کارگاههای مربوطه به شرح ذیل اطلاع رسانی می گردد:

1- کلیه اساتید دانشگاهها و داوران گرامی کنفرانس جهت دریافت تخفیف میتوانند بعنوان شرکت کننده آزاد بدون مقاله جهت حضور در کنفرانس ثبت نام نمایند. گزینه پرداخت آنلاین شرکت کننده آزاد بدون مقاله در سامانه فعال می باشد.

2-کلیه اساتید دانشگاهها و داوران گرامی کنفرانس جهت حضور در هر یک از کارگاهها با 30% تخفیف می توانند اقدام به ثبت نام نمایند و فیش پرداختی را به شماره 09103104065 و یا در بخش پرداخت آفلاین سامانه بارگزاری نمایند.

3- کلیه دانشجویان دانشگاههای حامی علمی و معنوی کنفرانس که لوگو دانشگاه آنها در وب سایت کنفرانس می باشد با 30% تخفیف می توانند اقدام به ثبت نام نمایند و فیش پرداختی را به شماره 09103104065 و یا در بخش پرداخت آفلاین سامانه بارگزاری نمایند.

4-کلیه افرادی که بعنوان نویسنده دوم یا سوم یک مقاله قصد شرکت در کنفرانس دارند، جهت دریافت تخفیف میتوانند بعنوان شرکت کننده آزاد بدون مقاله جهت حضور در کنفرانس ثبت نام نمایند.گزینه پرداخت آنلاین شرکت کننده آزاد بدون مقاله در سامانه فعال می باشد.

5- افرادی که بصورت حضوری در کنفرانس ثبت نام نمایند بعنوان هدیه مجوز ورود به کارگاه یادگیری عمیق را نیز دریافت می نمایند، لذا نیازی به ثبت نام جداگانه جهت این کارگاه ندارند.

6- افرادی که هر بیش از یک کارگاه ثبت نام نمایند مبلغ ده درصد تخفیف را دریافت می نمایند.

7-ثبت نام های گروهی بیش از چهار نفر شامل ده 10% تخفیف به هر نفر می باشد.

8-شرکت کنند گان در بیش از یک مسابقه نیز طبق تعرفه اعلام شده دارای تخفیف می باشند:

شرکت در یک مسابقه 50 هزار تومان

شرکت در دو مسابقه 90 هزار تومان

شرکت در هر سه مسابقه 140 هزار تومان

جهت اطلاعات بیشتر از طریق تلگرام با شماره 09103104065 در ارتباط باشید. آخرین مهلت قطعی شدن ثبت نام ها تا ده آبان می باشد و این زمان قابل تمدید نمی باشد.

با تشکر

دبیرخانه کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری

www.biconf.ir

@biconf

فارسی
کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری