***حضور مدیران شرکت کارت اعتباری ایران کیش در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری***

دبیرخانه کنفرانس ضمن تشکر از حمایت شرکت کارت اعتباری ایران کیش از حضور مدیران نماینده آن سازمان در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری خبرداد.

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها: 27 آبان ماه 1396

زمان برگزاری: دو آذرماه 1396

مکان: تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.biconf.ir

@biconf جهت دریافت آخرین اخبار کنفرانس با ما همراه باشید

 

فارسی
حضور مدیران شرکت کارت اعتباری ایران کیش در کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری