***حمایت علمی و معنوی شرکت نارین تک فرتاک از کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری***

شرکت نارین تک فرتاک به جمع حامیان علمی و معنوی  کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری پیوست.

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها: 27 آبان ماه 1396

زمان برگزاری: دو آذرماه 1396

مکان: تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.biconf.ir

@biconf جهت دریافت آخرین اخبار کنفرانس با ما همراه باشید

فارسی
حمایت علمی و معنوی شرکت نارین تک فرتاک از کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری