×

جشنواره تجربه موفق مدیران

فقط یک فایل می توانید بارگذاری کنید.
محدود شده به128 مگابایت.
نوع های مجاز: pdf doc docx ppt pptx
فقط یک فایل می توانید بارگذاری کنید.
محدود شده به5 مگابایت.
نوع های مجاز: jpg png
  • فیش پرداختی مربوط به ورودی جشنواره به مبلغ 500 هزار تومان به ازای هر تجربه 
  • سه تجربه به بالا دارای 20 درصد تخفیف می باشد.
  • ثبت نام هر تجربه بصورت مجزا صورت پذیرد
  •  شماره حساب 5642031122 شرکت مهندسی تحلیل‌گران نرم افزاری آلا بانک تجارت شعبه شهرک علمی و تحقیقاتی
  •  توضیحات بیشتر جشنوارهhttp://www.biconf.ir/node/221