×

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

دانشگاه آزاد شهر قدس حامی علمی کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری

دانشگاه آزاد شهر قدس به جمع حامیان علمی دومین دوره کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست و اساتید منتخب خود را به لیست کمیته علمی و داوران افزود. دانشجویان این دانشگاه جهت ثبت نام و حضور در این میتوانند هنگام ثبت نام در سامانه با بارگزاری تصویر کارت دانشجویی از تخفیف ویژه حامیان علمی برخوردار گردند.

وب سایت دانشگاه:

http://qodsiau.ac.ir