×

دانشگاه‌ تخصصی فناوری‌های نوین آمل

دانشگاه‌ تخصصی فناوری‌های نوین آمل

دانشگاه‌ تخصصی فناوری‌های نوین آمل به جمع حامیان علمی دومین دوره کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست و اساتید منتخب خود را به لیست کمیته علمی و داوران افزود. دانشجویان این دانشگاه جهت ثبت نام و حضور در این میتوانند هنگام ثبت نام در سامانه با بارگزاری تصویر کارت دانشجویی از تخفیف ویژه حامیان علمی برخوردار گردند.

وب سایت دانشگاه:

http://www.ausmt.ac.ir