×

دکتر جواد وحیدی

دکتر جواد وحیدی سخنران کلیدی دومین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات

دکتری ریاضی با گرایش آنالیز غیرخطی کاربردی – دانشگاه مازندران

فوق لیسانس ریاضی کاربردی با گرایش کنترل بهینه –دانشگاه فردوسی مشهد

لیسانس ریاضی – دانشگاه گیلان

سوابق آموزشی

الگوریتم های موازی، الگوریتم های پیشرفته در مقطع دکتری کامپیوتر

داده کاوی،تحقیق در عملیات پیشرفته 1و 2 ، بهینه سازی غیر خطی، حل عددی معادلات انتگرال، تحلیل پوششی داده ها،داده های عظیم و پردازش
تصاویر دیجیتال در مقطع کارشناسی ارشد کامپیوترفناوری اطلاعات و ریاضی


برنامه‌نویسی پیشرفته،ساختمان داده‌ها، ساختمان‌های گسسته ، مبانی کامپیوتر ،طراحی الگوریتم‌ها،تحقیق در عملیات 1و 2 و.. در مقطع کارشناسی

فایل رزومه