×

دکتر علی سعیدی

دکتر علی سعیدی
مشاور و مدرس

دکتر علی سعیدی دارای مدرک دکتری مدیریت فناوری اطلاعات گرایش BI، مشاور پیاده سازی هوشمندسازی کسب و کار در حوزه هایی همچون تلکام، خرده فروشی، سلامت، شهرهوشمند، بانک و... هستند. ایشان با برگزاری بیش از ۵۰۰ ساعت کارگاه های آموزشی هوش تجاری و علوم داده با همکاری دانشگاه های صنعتی شریف و تهران و سایر موسسات، نقش بسزایی در انتقال تجربه و دانش تحلیل کسب و کار را داشته است.

موضوع سخنرانی ایشان در دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها "خلق ارزش فروده در حوزه خرده فروشی با رویکرد هوشمندسازی کسب و کار" می باشد.