×

جشنواره تجربه های مدیران

 

جشنواره تجربه مدیران تلاشی است جهت جمع آوری تجارب موفق مدیران کشور تا باشگاه هوش تجاری ایران نسبت به ثبت و اشتراک گذاری این تجارب در حوزه های هوش تجاری، کلان داده و اینترنت اشیاء اقدام نماید. علاوه براین آشنایی بیشتر دیگر مدیران با نمونه های کاربردی فناوری هوش تجاری در سازمانهای داخلی کشور باعث افزایش ضریب موفقیت این پروژه ها و سودآوری اقتصادی می گردد. این جشنواره همزمان با برگزاری دومین دوره کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.

*سازمان صاحب تجربه برتر از سوی هئیت داوران در روز کنفرانس معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرد.

*مدیر صاحب تجربه برتر در مدت سی دقیقه در پنل تخصصی کنفرانس به ارایه دستاوردهای پروژه می پردازد.

*کلیه تجارب در کتابچه کنفرانس به نام صاحب تجربه و سازمان مرتبط چاپ می گردد.

*کلیه تجارب در کتابچه کنفرانس به نام صاحب تجربه و سازمان مرتبط چاپ می گردد.

شرایط پذیرش تجربیات و اعزام داور به شرح زیر می باشد:

الف - تجربیاتی که در سطح سازمانی / شرکتی/ ملی باشند.

ب- مدیران شرکت کننده در جشنواره می بایست نماینده کارفرمای پروژه باشند.

پ - کسب حد نصاب امتیاز از سوی هیات داوران

ت: پرداخت ورودی جشنواره به مبلغ 500هزار تومان به شماره حساب 5642031122 شرکت مهندسی تحلیل‌گران نرم افزاری آلا بانک تجارت شعبه شهرک علمی و تحقیقاتی  و فاکس فیش پرداختی به شماره   02189775238

از کلیه مدیران و اساتید و فرهیختگان و متخصصین دعوت می شود در صورت احراز شرایط فوق، نسبت به تکمیل اطلاعات سازمانی و چکیده تجربه در" فرم جشنواره تجربه های موفق مدیران" به دبیرخانه دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها اقدام نمایید تا از طریق تلفن همراه یا پست الکترونیکی با شما تماس حاصل شود.