×

راهنمای نگارش مقاله

پژوهشگران محترم جهت ارسال مقاله های مرتبط با یکی از محورهای دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها لازم است:

1- در سامانه از طریق فرم ثبت نام نمایند.

2- پس از ثبت نام بصورت اتوماتیک وارد سامانه می شوند. (ایمیل تایید یا پیامکی ارسال نمیشود )

3- از منوی کنار بخش مدیریت مقاله گرینه مقاله های من را انتخاب نمایید.

4- مراحل ثبت مقاله را با تکمیل اطلاعات صحیح ادامه دهید.

5- فایل مقاله به فرمت نمونه ارایه شده در پیوست و قالب doc یا docx آماده نمایید. (مقاله ای که در سربرگ کنفرانس نباشند ارجاع داده خواهند شد.)

6- در صورت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده با زدن کلید تایید نهایی، مقاله شما غیرقابل ویرایش می باشد.

7- با ارسال پیام در واتس آپ به شماره 09103104065 یا ارسال ایمیل به infobiconf@gmail.com شماره حساب جهت واریز وجه ثبت نام را دریافت نمایید و تصویر رسید را پس از واریز ارسال نمایید.

8- پس از انجام عملیات مالی مقاله ظرف مدت پنج روز داوری شده و اصلاحات آن در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

9- مقاله پس از انجام اصلاحات گواهی موقت پذیرش دریافت می نماید.

10-نوع پذیرش ده روز قبل از برگزاری گنفرانس مشخص می گردد.

11- اصل گواهی های کقاله در روز کنفرانس توزیع یا برای افراد از طریق آدرس درون سامانه پست می گردد، لذا درج آدرس دقیق پستی و کد پستی در پروفایل الزامی است.

موفق باشید