×

اطلاعیه فوری پیرامون تغییر تاریخ برگزاری کنفرانس

اطلاعیه فوری پیرامون تغییر تاریخ برگزاری کنفرانس

با سلام و عرض احترام

حضور مدیران، صاحبنظران، اساتید و پژوهشگران ؛

بدینوسیله به اطلاع میرسد با توجه به تقاضای پژوهشگران جهت ارایه مهلت بیشتر جهت ارایه دستاوردهای علمی و تجربی خود به دبیرخانه دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها؛ طی آخرین جلسه شورای سیاست گزاری مقرر گردید تاریخ برگزاری کنفرانس به پنج شنبه 25 بهمن ماه 1397 موکول گردد.

لذا کلیه افراد که ثبت نام را انجام داده اند کارتهای حضور جدید را دریافت خواهند نمود و آخرین مهلت ثبت مقاله و آثار علمی در بخش مسابقه ای و جشنواره تا 10 بهمن خواهد بود و به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.