نشست های تخصصی

برگزاری نشست ها و میزگردهای تخصصی هوش تجاری

به منظور افزایش تعامل مدیران و کارشناسان هوش تجاری، میزگردهایی  با حضور متخصصین BI در حاشیه ی کنفرانس برگزار خواهد شد.

در این نشست ها بصورت تخصصی موانع و چالش های صنایع مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و مشاورین BI نیز با ارائه ی نظرات خود به راهکارهای فناوری هوش تجاری برای چالش های صنایع گوناگون می پردازند.

مدیران علاقمند  می توانند برای سازمان خود بصورت تخصصی از راهنمایی و مشاوره ی این متخصصین بهره مند شوند. شرکت در این نشست ها برای کلیه ی شرکت کنندگان محترم آزاد خواهد بود.

اهداف برگزاری نشست ها:

  • امکان تبادل اطلاعات بین صنعت گران و دانشگاهیان
  • ارائه ی مشاوره به مدیران سازمان ها
  • بررسی چالش ها و مزایای استقرار هوش تجاری در سازمان ها و صنایع مختلف
  • گفت و گوی دوستانه و آشنایی علاقمندان  BI با فعالان این حوزه و اطلاع از وضعیت کنونی این فناوری درکشور

 

فارسی