ثبت نام نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سازمان های دولتی

سازمان های دولتی می توانند با تکمیل فرم ثبت نام درنمایشگاه و دریافت غرفه، دستاوردهای خود را در نمایشگاهی که در حاشیه ی کنفرانس برگزار خواهد شد معرفی فرمایند.