×

محورهای کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبرد ها

​آشنایی با محورهای کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبرد ها :

ارسال مقاله با کلیه ی رویکردهای پرداختن به مفهوم هوش تجاری، بررسی کاربردهای هوش تجاری، مطالعات فنی و بررسی الگوریتم ها مورد استقبال واقع خواهد شد. با توجه به گستره ی موضوع ، مقالات هوش تجاری در کلیه ی زمینه های کاربردی اعم از سلامت، مدیریت، اقتصاد و ... مورد پذیرش است. 

محورهای کلی :

 • هوش تجاری (هوش کسب و کار)
 • داده کاوی
 • متن کاوی
 • وب کاوی
 • نظر کاوی
 • داشبوردهای هوشمند
 • کلان داده ها
 • اینترنت اشیاء
 • ارزهای دیجیتال

و محورهای بصورت جزیی شامل موارد ذیل می باشند:

کلیات هوش تجاری:

 • هوش تجاری؛ گذشته ، حال و آینده در ایران وجهان
 • مفاهیم، الزامات و نرم افزارهای هوش تجاری
 • اهمیت به کار گیری هوش تجاری در سازمان ها
 • راهبری ومدیریت داده
 • کلان داده (Big Data) و تحلیل آن ها
 • به کارگیری داده کاوی ، وب کاوی و متن کاوی در حوزه ی هوش تجاری
 • کاربرد هوش تجاری در حوزه های مالی، مدیریت ارتباط با مشتری، آموزش، دولت، سلامت و بهداشت ، بیمه و ......
 • کاربرد هوش تجاری در بازار سرمایه
 • وب معنایی و هوش تجاری
 • مطالعه موردی نسل سوم هوش تجاری (Fast Data-Self Service)
 •  
 • داشبوردها و گزارش های مدیریتی
 • نسل سوم هوش تجاری (کیفیت داده-fast data- self service Bi)
 • شاخص های کلیدی عملکرد در هوش تجاری (ماهیت شاخص های کلیدی عملکرد، نحوه ی تعیین شاخص ها و...)
 • مزیت رقابتی حاصل از استقرار سیستم های هوش تجاری در سازمان ها
 • فرهنگ سازمانی برای استقرار موفق هوش تجاری در سازمان
 • راهکارهای تسریع گسترش فناوری هوش تجاری در ایران

مدیریت هوش تجاری:

 • تحلیل SWOT در زمینه هوش تجاری
 • مزیت راهبردی به کارگیری هوش تجاری
 • داشبوردهای مدیریتی : کاربردها، ساختار ، مزیت ها ، الزامات
 • چالش ها و مزایای به کارگیری هوش تجاری برای مدیران ارشد سازمان ها
 • فرآیند کسب وکاری برای اینترنت اشیا
 • مدیریت دانش و هوش تجاری
 • اقدامات چابک سازمان ها در بهره گیری از هوش تجاری
 • صنایع وکارخانجات هوشمند ومدیریت آن ها
 • مدیریت داده در سازمان
 • مزیت رقابتی حاصل از استقرار سیستمهای هوش تجاری در سازمان ها
 • رهبری سازمان داده محور
 • تصمیم گیری های اثر بخش مبتنی بر هوش تجاری
 • به کارگیری سیستم های پیشگو وتحلیل گر در توانمند سازی مدیران سازمان
 • کارت امتیاز متوازن و داشبورد های مدیریتی سازمان

 چالش های پیاده سازی هوش تجاری:

 • متدالوژی و پیش نیازی های به کارگیری هوش تجاری در سازمان
 • شاخص های کلیدی عملکرد در هوش تجاری
 • تصویر سازی داده در عمل
 • استراتژی ها واصول هوش تجاری و تحلیل
 • تکنیک های تحلیلی پیشرفته داده
 • کاربردهای هوش مصنوعی در هوش تجاری
 • نقش فرهنک سازمانی در پیاده سازی موفق هوش تجاری
 • به روز رسانی نرم افزارهای قدیمی در محیط ابری
 • مدیریت دارایی های اطلاعاتی سازمان ها ، شرکت ها
 • کلان داده ها : چالش های ذخیره سازی و تحلیل داده
 • تحلیل بر خط داده
 • مطالعه موردی نمونه مربوط
 • مصورسازی مرکز داده
 • راه های سریع گسترش فناوری هوش تجاری در ایران

مفاهیم داده و کلان داده:

 • کلان داده
 • علم داده
 • معماری داده و انبار
 • زیر ساخت داده ی مدرن
 • مدلسازی پیشرفته داده: ارتباطات ، پایداری وپیچیدگی
 • کیفیت داده
 • امنیت داده
 • مطالعه موردی نمونه مربوطه
 • مکعب های داده
 • پردازش برخط داده

سایر حوزه های مربوطه:

 • پردازش ابری
 • اینترنت اشیاء
 • کسب و کار همراه
 • مدیریت IT کسب وکار محور